A A A

WMO Vervoer

Reserveringsnummer: 0900-4002000 of mailen naar ritaanvraag@vmnn.nl voor het reserveren van een taxi!

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld voor mensen met een beperkte mobiliteit. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij bepaalt of u voor deze wet in aanmerking komt. Veel gemeenten hebben daarvoor al afspraken met VMNN gemaakt. Speciaal voor WMO-gerechtigden hebben wij een goed-functionerend vervoerssysteem ontwikkeld. Met dit systeem reist u eenvoudig naar het station, winkelcentrum, familie, en sportvereniging of gaat u gewoon gezellig een avondje uit.

Tegen een laag tarief kunt u vanuit uw woongemeente een vastgesteld aantal zones reizen. In de meeste gemeenten is 5 het maximum aantal te reizen zones van of naar een adres binnen uw woongemeente. Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op begeleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw woongemeente.

Voor het reserveren van WMO-vervoer kunt u bellen met ons call-center 24 uur per dag, 7 dagen per weeken óók op feestdagen. De telefoniste zal u dan vragen naar uw naam, eventueel klantnummer, uw reisbestemming en de afhaaltijd. U dient minimaal één uur van tevoren te reserveren.

Voor de volgende gemeenten verzorgen wij het WMO-vervoer:

Gemeente: Reserveringsnummer   Folder Tarief
Assen
0900-4002000
   pdf  pdf
Aa en Hunze 0900-4002000    pdf  pdf
Haren 0900-4002000    pdf  pdf
Noordenveld 0900-4002000      pdf
Tynaarlo 0900-4002000      pdf

 

 Inkomensgrens

Het kan voorkomen dat het eventueel gezamenlijke inkomen in één gezin boven de inkomensgrens ligt, waardoor er geen recht is op WMO-vervoer.

Klantenreacties

VMNN stimuleert het indienen van “klantreacties” en staat hier positief tegenover. Wij zien opmerkingen, suggesties en klachten als kansen. Alle werkzaamheden rond klantreacties zijn erop gericht te leren van de dingen die we goed doen en minder goed doen. Zaken die minder goed zijn moeten, naast het tevreden stellen van de gedupeerde, een volgende keer voorkomen worden. Hiermee kunnen wij onze service verbeteren. Heeft u een suggestie dan verzoeken wij u vriendelijk om bijgaande servicekaart uit te printen en uw gegevens tezamen met uw opmerking in te vullen.

Klachtenprocedure:

VMNN voorziet in een adequate klachtenprocedure inclusief een deugdelijke intake, registratie en verslaglegging van de ontvangen klachten. Klachten zullen door VMNN binnen drie werkdagen in behandeling worden genomen. Vervolgens handelt VMNN de klacht zorgvuldig, gemotiveerd en schriftelijk binnen 10 tot 15 werkdagen na ontvangst af. Eén en ander afhankelijk van de aard van de klacht en wat er met de opdrachtgever is afgesproken.

Wmo-vervoer

Regio Noord-Drenthe en Haren

Klantreacties Wmo-vervoer gemeente Assen en Aa en Hunze: Klik hier om het klantenreactieformulier te downloaden.

Telefonisch is onze klantenservice ook bereikbaar op telefoonnummer 0592-378740 (tijdens kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur en vanaf 13.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van uw vraag wordt u doorverbonden met de door u gewenste afdeling of vestiging). Ook zijn klantreactiekaarten beschikbaar bij de chauffeur en verkrijgbaar bij de loketten van de gemeentehuizen.U kunt uw vraag ook mailen naar klantenservice@vmnn.nl (E-mail wordt op werkdagen tijdens kantooruren gelezen).

Geschillencommissie Taxivervoer.

VMNN is aangesloten bij de geschillencommissie Taxivervoer.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van een door u ingestuurde klacht dan kunt u het geschil indienen bij de Stichting Geschillencommissie Taxivervoer, per adres postbus 90600, 2509 LP te Den Haag of naar www.taxiklacht.nl. De geschillencommissie doet dan vervolgens een voor alle partijen bindende uitspraak.