A A A

Leerlingenvervoer

VMNN heeft veel ervaring met het vervoeren van leerlingen naar het regulier en speciaal onderwijs. Het is belangrijk voor de leerlingen, ouders/verzorgers en de opdrachtgevers dat dit vervoer goed, comfortabel en veilig verzorgd wordt. Dit door middel van een vast concept, vaste routes, ervaren goed-opgeleide medewerkers en aangepaste voertuigen.  

Voor de volgende gemeenten verzorgt VMNN het leerlingenvervoer:

Vanuit de volgende vestigingen verzorgt VMNN leerlingenvervoer:    

Vestiging Telefoonnummer
Assen 0592-342830
Emmen 0591-353245
Hardenberg 0591-353245
Hoogeveen 0528-270108
Meppel 0522-500150

Verder werkt VMNN samen met een aantal vaste geselecteerde onderaannemers/partners die leerlingenvervoer in opdracht van VMNN tot volle tevredenheid uitvoeren.

In de Gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer staat aangegeven of en hoe een leerling voor het vervoer in aanmerking kan komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van onze vestigingen of met onze afdeling klantenservice: 0592-378733 (ltijdens kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur en vanaf 13.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van uw vraag wordt u doorverbonden met de door u gewenste afdeling of vestiging). U kunt ook mailen naar klantenservice@vmnn.nl (E-mail wordt tijdens kantooruren gelezen. LET OP: niet voor het reserveren van een taxi! Dit stuurt u naar ritaanvraag@vmnn.nl).

Klantenreacties 

VMNN stimuleert het indienen van “klantreacties” en staat hier positief tegenover. Wij zien opmerkingen,  suggesties en klachten als kansen. Alle werkzaamheden rond klantreacties zijn erop gericht te leren van de dingen die we goed doen en minder goed doen. Zaken die minder goed zijn moeten, naast het tevreden stellen van de gedupeerde, een volgende keer voorkomen worden. Hiermee kunnen wij onze service verbeteren. Heeft u een suggestie dan verzoeken wij u vriendelijk om bijgaande servicekaart uit te printen en uw gegevens tezamen met uw opmerking in te vullen. 

Klachtenprocedure: 

VMNN voorziet in een adequate klachtenprocedure inclusief een deugdelijke intake, registratie en verslaglegging van de ontvangen klachten. Klachten zullen door VMNN binnen drie werkdagen in behandeling worden genomen. Vervolgens handelt VMNN de klacht zorgvuldig, gemotiveerd en schriftelijk binnen 10 tot 15 werkdagen na ontvangst af. Eén en ander afhankelijk van de aard van de klacht en wat er met de opdrachtgever is afgesproken.  

Leerlingenvervoer

Klantreacties over het leerlingenvervoer kunnen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo alleen ingediend worden bij het betreffende zorgloket van uw woongemeente. 

Geschillencommissie Taxivervoer. 

VMNN is aangesloten bij de geschillencommissie Taxivervoer. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van een door u ingestuurde klacht dan kunt u het geschil indienen bij de Stichting Geschillencommissie Taxivervoer, per adres postbus 90600, 2509 LP te Den Haag of naar www.taxiklacht.nl. De geschillencommissie doet dan vervolgens een voor alle partijen bindende uitspraak.