A A A

Planning en regie

Missie

Het coördineren en verzorgen van regionaal en interregionaal personenvervoer over de weg. Het adviseren en ondersteunen van externe vervoerders op managementniveau.

 VMNN Planmaster

VMNN heeft een afdeling Planning en Regie voor het leerlingen- en groepsvervoer. Op de afdeling Planning en Regie worden routes en ritplanningen gemaakt en wordt de uitvoering van het vervoer bewaakt. Behalve lokale vervoersbewegingen kunnen dit ook complexe gemeente- en provinciegrens overschrijdende vervoersstromen zijn met daarbij combinaties van vervoer voor meerdere opdrachtgevers. Hiervoor heeft VMNN geïnvesteerd in planning software -VMNN Planmaster- en deze verder doorontwikkelt  op basis van eisen en wensen van onze huidige opdrachtgevers.  Wij kunnen bij wijze van spreken met een druk op de knop “what if” scenario’s aanleveren.

 Bijvoorbeeld welke efficiëntie wordt gerealiseerd indien:

 • Locatie, afdelingen verplaatsen of sluiten;
 • Cliënten naar andere locaties gaan;
 • Aanvangs- en sluitingstijden aanpast worden of de maximale reistijd verlengd wordt;
 • Een alternatieve ritplanning gemaakt wordt, waarbij het vervoer van meerdere opdrachtgevers over grotere regio’s c.q. provincies gebundeld wordt;
 • Ander materieel ingezet wordt, bijvoorbeeld 12 of 15 persoonsbussen in grotere regio’s.

 Zo zijn er allerlei alternatieven mogelijk. In de huidige omstandigheden waarbij niemand aan de bezuinigingen ontkomt, zijn deze instrumenten bij uitstek geschikt om vervoersstromen en de daaruit voortvloeiende kosten te analyseren en beheersen. Kostenreducties van 15% tot 30% zijn realistisch.

 Cabman online

De online module waarmee u als opdrachtgever rechtstreeks in contact staat met onze centrale agenda.  Op elk gewenst tijdstip kunt u muteren en inzicht krijgen in het te plannen vervoer. U kunt zien welke cliënten in welke rit zitten, of deze al gehaald zijn, welke cliënten nog gehaald moeten worden en de verwachte aankomsttijd op de haaladressen of locaties. In dit pakket kunnen ook nieuwe cliënten aan- en afgemeld worden, wijzigingen doorgegeven worden zoals vrije dagen, ziek- en betermeldingen etc. Factuurgegevens en managementrapportages zijn door geautoriseerde gebruikers direct online beschikbaar.

 Regiefunctie

Door het pakket Cabman online en VMNN Planmaster kan VMNN ook alleen de planning en regiefunctie op zich nemen. De uitvoering van het vervoer wordt dan verzorgd door lokale collega bedrijven. Voordeel voor de opdrachtgever is dat deze één aanspreekpunt heeft, de afdeling Planning en Regie van VMNN. Het planningspakket wisselt online route en ritgegevens via een koppeling met het uitvoerde bedrijf uit. De uitvoering en kwaliteit van het vervoer wordt  continu bewaakt.

 Materieelinzet, reisduur en reisafstand wordt genormeerd op basis van een routeplanprogramma. VMNN factureert vervolgens de genormeerde routes aan de opdrachtgever(s). De uitvoerende bedrijven factureren aan VMNN op basis van een door VMNN verstrekte creditnota.  Wij zien hier op meerdere gebieden veel voordelen in voor de opdrachtgevers, bijvoorbeeld:

 • Onafhankelijke rit- en routeplanning;
 • Eenduidigheid;
 • Eén aanspreekpunt;
 • Contractbeheer en bewaking;
 • Controle op factuur;
 • Actuele routes direct opvraagbaar.

 Voor verdere informatie, advies of een presentatie kunt u contact opnemen met onze afdeling commercie, tel. 0592-378713.